-%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-1 Всемирното Православие - СВ. ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ ЗА НЕПОРОЧНОСТТА ПРЕДИ БРАКА:   „ДУХОВНИЯТ ЖИВОТ Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОБРОТО УСТРОЙВАНЕ" (2) Отче, онази същата девойка, която ви е споделила, че мисли за монашество, ми каза, че някакъв неин състудент я попитал защо не ходи на кино и не излиза с момчета. Какво трябваше да му отговори?

- Трябваше да му каже: Такъв въпрос дори брат ми никога не е посмял да ми зададе, та ти ли?”

- След няколко дни я срещнал пред училището - тя не го била забелязала - и я хванал за рамото. Казала му само едно здравей” и веднага влязла навътре.

- Не е направила добре! В този случай е трябвало да се възпротиви. Така както е постъпила, може да е оставила впечатлението, че приема неговия жест, така че той ще го повтори.

Възрастта, в която се намира сега, е малко трудна и не е полезно за нея да дружи с момчета. Нито е необходимо да разговаря с тях, уж за да им помогне духовно. А ако реши да създаде семейство, когато се запознае с някое добро момче, трябва да каже това на родителите си. Те ще разберат дали са налице необходимите условия да се създаде едно добро семейство. Но сега, когато още не е решила кой жизнен път да следва, не ѝ е полезно да разговаря с момчета, защото без причина се смущава и обърква, и губи вътрешния си покой. Тези от децата, които се занимават с това, са много объркани, горките и постоянно са в смут; нямат покой. Лицето и очите им са груби.

Привличането на женския пол от мъжкия и обратното е заложено в природата на човека. Но ти ѝ кажи, че сега не е време за това. Нека си гледа учението. Юношите, които развиват това привличане от малки, насочват натам силите си преди да е дошъл подходящият момент, и по-късно, когато този момент дойде, те не могат истински да му се порадват, защото са разпилели силите си в изживяването на тази радост, когато не му е било времето. Докато юношите, които внимават над себе си, се радват много повече, когато дойде подходящото време, а дотогава са много спокойни. Виждаш ли колко спокойни и изпълнени с мир са някои майки, които са водели чист и непорочен живот, въпреки че са отрупани с грижи?

Аз всякога наблягам на това младият човек да се опитва да води колкото се може по-духовен живот преди брака и да пази непорочността си, която му осигурява двойно здраве. Воденето на духовен живот е основна предпоставка за всеки един от двата пътя, по който ще поеме човек.

Светът е станал като едно поле с жито, което вече изкласява и идват прасета и го мачкат. И всичко изглежда разровено и размесено - трева, кал, житни класове, и тук-там, на някой край, има по някой изправен клас.

Колкото повече човек извършва духовен труд в младежките си години, толкова по-лесно ще му е след това, по който и жизнен път да тръгне. Колкото по-добре се приготви и въоръжи преди сражението, толкова по-лесно ще му е във войната, когато около него ще падат куршуми и бомби. Докато дойде времето например, една млада девойка да реши дали ще става монахиня или добра майка, необходимо е да живее в чистота. Затова нека колкото се може да полага усилия да напредва в учението. Когато ограничава разумно очите и ушите си и прогонва лошите помисли, след това ще е много по-малко онова, което ще трябва да изхвърля от себе си.

Или когато един младеж срещне някое добро момиче, нека се опитва да развива у себе си добри помисли. Нека я възприема като жива икона на някоя светица. Или ако срещне някоя девойка с леко поведение, нека я възприеме като своя сестра и да съжали за нея, както би съжалявал за сестра си, защото всички сме чеда на Адам.

- Днес обаче, отче, в университетите и т.н. има много изкушения за един млад човек.

- Нека се запознае с духовни младежи и да се намира в духовно обкръжение, за да получи полза. Нека не представяме нещата по-черни, отколкото са. Познавам много младежи, които учат в университет и живеят в чистота с малко усилия от своя страна и с великата Божия помощ.

 

 

 Източник: http://sveta-gora-zograph.com