Буен огън в камината гори,

 хората на крак са от зори,

 навън се сипе сняг на парцали,

 с всичка сила духат северните хали.

 

 Днес специален ден е

 за хората, животните и птичките,

 всеки чака с нетърпение

 да настъпи Рождество Христово!

 На този ден в стари времена

 помнят всички, че облян от светлина,

 родил се малкият Христос,

 носещ любов, надежда, топлина

 за света!

 

Към рубриката на конкурса "Чудото на Коледа - Рождество Христово" 2015 г.