Йерарсите на Еладската църква коментират решението на местните власти за откриване на крематориум в гр. Патра.

226370.b Всемирното Православие - „ТОВА Е ВОЙНА СРЕЩУ ЦЪРКВАТА“. В ГЪРЦИЯ Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КРЕМАТОРИУМКернитският епископ Хрисант подчерта, че войната срещу Църквата сега се води открито. Кремацията и другите появи на новите нрави (свободно съжителство, граждански брак и т.н.) нямат нищо общо с православната традиция в Гърция”.

***

226371.b Всемирното Православие - „ТОВА Е ВОЙНА СРЕЩУ ЦЪРКВАТА“. В ГЪРЦИЯ Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КРЕМАТОРИУМКаламарийският митрополит Иустин, коментирайки решението за откриване на крематориум, каза: „Мнозина смятат, че Църквата трябва да се занимава с душата на човека и да остави на мира тялото. Това не е така, Църквата се занимава с целия човек, който се спасява в своето психосоматично единство, придобивайки Божествена благодат.

За Църквата тялото е свещено и свято, защото е сътворено от Бога! В това тяло се облече Самият Господ, възкръсна и се възнесе на небесата. Нима за тялото може да има по-голяма чест?

По думите на владиката, „кремацията на починалитее свидетелство за нихилизма, безверието и неуважението преди всичко към човешката личност и като следствие – към Твореца“.

Митрополит Иустин изрази мнение, че главната заплаха за Гърция е не икономическата, а духовната и нравствената криза: „Някои искат да ни подтикнат към морално падение. Но ние, православните християни, сме длъжни да противостоим на тази разрушителна сила, стремяща се да сравни всичко със земята. Трябва да противостоим на онези, които се стремят да ни наложат чужди нрави, да поробят нашата малка чрез донесена от чужбина идеология“.

***

Митрополитът на Патра Хризостом в обръщението си към паството подчерта несъвместимостта на кремацията с православното вероучение:

Човекът е създаден от Бога по Негов образ и подобие, като психосоматично единство. Съединението на душата и тялото е свещено, не случайно апостол Павел нарича тялото „храм“ на Светия Дух…

Отделящото се от душата тяло не се превръща в труп, както това става с безсловесните животни, то се превръща в мощи, и така се нарича.

Изгарянето на мъртвите свидетелства за нихилизъм, погребението – за уважение към личността на починалия

В крайна сметка, кремацията на мъртвите е признак за неверие във Възкресението“.

Справка на AgionOros.ru

Еладската православна църква винаги активно се е противопоставяла на въвеждането на кремация. Изгарянето на мъртвите, прието в редица източни традиции и допустимо за атеистите, противоречи на християнската практика покойниците да бъдат погребвани в земята. Християните чакат второто пришествие и възкресението на мъртвите, и затова смятат за недопустимо да се изгаря човешкото тяло.

Очевидно, че под силите, които блокират строежа на крематориуми“ гръцките либерали имат предвид преди всичко Еладската православна църква, чийто авторитет сред населението е, както преди, изключително висок. Именно с това е свързан отказът на по-голямата част от гръцките общини, които, позовавайки се на „възможното влошване на екологичната обстановка“, блокират правителствения закон, предвиждащ строителство на крематориуми.

Официалната позиция на Еладската църква е отразена в решението на Св. Синод от 12 май 2010 г.:

1. Църквата познава и предлага на православните християни единствения способ за изтление на мъртвото тяло неговото погребение, което се съгласува със светото учение на Църквата и многовековната църковна традиция.

2. Църквата не възразява срещу кремацията на мъртвите тела на хора от друго вероизповедание или инославни“1.

Позицията на Еладската църква се споделя и от другите Православни Поместни църкви. По думите на Навпактския и Cветовласиевски митрополит Йеротей (Влахос) „Цялата запоупокойна служба има непосредствена връзка с погребението на тялото, а не с погребението на пепелта. По такъв начин тези две заключения водят до извода, че погребална служба не трябва да се извършва нито преди, нито след кремация. В първия случай няма да го има самото погребение на тялото, а във втория няма да го има тялото, а само пепелта“.2.

1 Цит. по: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/35241.htm

2 Пълния текст виж. тук: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/35659.htm

Източници: http://www.agioritikovima.gr

http://www.romfea.gr

http://www.agioritikovima.gr