273193.p Всемирното Православие - СВ. СИНОД НА ЕЛАДСКАТА ЦЪРКВА ЗАБРАНИ НА СВЕТОГОРЦИ ДА ПОСЕЩАВАТ ГРЪЦКИТЕ АПАРХИИ БЕЗ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ Св. Синод на Еладската църква е изпратил до Атинска Архиепископия и до другите гръцки епархии предписанието „За свещенодействията на каноничната територия на Еладската църква“.

Документът сериозно ограничава правата и пълномощията на архиереите. Съгласно новите правила йерарсите не могат да канят на територията на своите апархии атонски игумени и монаси без предварителното писмено одобрение на Св. Синод на Еладската църква.

В документа се подчертава, че подобна крачка представлява ответна мярка: за да посетят Света Гора, Атон, на йерарсите и клириците от Еладската църква им е необходимо да получат специално разрешение от Цариградската Патриаршия. Предприемането на такава стъпка се мотивира също и с евангелските думи „насади лозе, огради го с плет“ (Мат. 21:33).

 (Със съкращения)