189195.p Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ НА МИТРОПОЛИЯТА НА ПИРЕЯ ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА ЗА БОРБА С ЕРЕСИТЕПирейската митрополия (Еладска православна църква) излезе с възвание във връзка със Седмицата за борба с ересите:

«Светият синод на Еладската православна църква е определил седмицата от 11 до 18 октомври ежегодно да се отбелязва като Седмица за борба с ересите. По този повод искаме да се обърнем към христолюбивия и благочестив народ на нашата Поместна Църква с настоящото възвание.

 

Днес е необходимо да се обърне всеобщо внимание на реално съществуващата опасност от дейността на многобройни еретици, насочена в различни направления в нашата епархия и в цялата страна, които като вълци в овчи кожи се стремят да погълнат душите на човеците, „за които умря Христос“ (Рим. 16:26).

Обръщаме внимание също и на значимостта да бъде съхранено светоотеческото предание на Църквата за православните християни.

В нашите последни времена цари, да го кажем направо, бесовското мнение за това, че, видите ли, нямало такава религиозна вяра, притежаваща абсолютната истина, както и такава религия, която да можела да бъде наречена напълно лъжлива. Утвърждава се освен това, че всички религии и конфесии съдържат частици истини и лъжи, и че реалната Истина се намирала в обединението на всички религии.

И това е станало основен догмат на съвременния свят на „Новата ера на Водолея“. Учението, чиято същност се състои в това да вярваме в каквото си искаме, отслабва принципиалността на нашата вяра в конкретния Бог, което означава, че се хвърля сянка върху християнската вяра като притежаваща пълнотата на истината.

Става дума за религиозния синкретизъм, който с продължителното си разлагащо влияние, с помощта на различни ереси и секуларизацията на обществото, предизвика сериозна вреда в осъзнаването на цялата пълнота на православието.

Има, за съжаление, такива братя, наричащи себе си православни християни, които в същото време споделят убеждения, чужди на нашето православие. Те могат паралелно да прилагат окултните практики на «Нова ера», в които преобладава елементът на източните религии. Тоест тези псевдохристияни в Църквата само изпълняват своя «религиозен дълг», но при това се занимават с йога и трансцендентална медитация. Вярват в прераждане на душите, астрология, битова магия, занимават се с различни гадания. Прибягват към «алтернативни лечебни методи», които са част от източните религии и учението на «Нова ера».

Този религиозен синкретизъм, за нещастие, се промъква и в нашата здрава християнска вяра чрез икуменизма, проповядван от много църковни лица: архиереи, монаси и миряни-богослови.

Става дума за онова «икуменическо движение», измислено от еретиците-протестанти като опит да се намери единство между тях. След това то преминало при еретиците-паписти, а после, за съжаление, и в нашето Православие, като някаква епидемия на последните ни времена.

Икуменизмът учи, че нито една от християнските църкви (в това число и нашата Православна Църква) не е истинската Христова Църква, а само нейни «клони». А истинската Църква се заключавала в тяхното единство.

Всички тези еретически събрания, «църкви», характеризират сами себе си като уж пазещи някакви си «различни традиции», някакво си «многообразие на християнското предание». Всъщност тази ерес на икуменизма е надминала ереста на протестантизма!

Но от гледна точка на нашата православна вяра не съществува никакво множество «църкви», както няма и не може да има множество истини. Същестува само Едната, Свята, Вселенска (Съборна) и Апостолска Христова Църква, която е не нещо друго, а именно нашата Православна Църква, защото само тя единствено пази неповредено светоотеческото Предание.

Ние, православните, вярваме трябва да вярваме), че самоопределението на някаква общност като «църква» извън истинската Христова Църква, извън нашата Православна Църква представлява разкол и ерес. Ние вярваме, че Църквата, като Тяло Христово, не може да се дели.

Ние също така вярваме, че нашето спасение се извършва в Христа и само в Неговата истинска Църква, като изключителна съкровищница на божествената благодат. И обратно, извън Църквата няма спасение, както вярно учел великият отец и учител на Древната Църква свещеномъченик Киприян Картагенски.

Съответно, във всички тези разнообразни ереси на така наречения „християнски свят“ няма спасение, защото липсва спасяващата нетварна Божия благодат. Както няма спасение и в различните религии по света.

Поради това ние призоваваме всички православни вярващи да запушат херметически ушите си за различните заблуждения. Без значение под каква форма те се предлагат - като християнство или като друга религия.

Във връзка с това и доброволното самоотсичане от източника на живота, от чистото и незамъглено православно съзнание, ще има убийствени последствия за духовния живот, а възможно също и за физическото съществуване. Както отдавна е известно, в средите на псевдорелигиите съществуват и така наречените тоталитарни секти, даващи нагледни примери за гибелта на множество хора.

Така че, нека да пазим истината, защото наистина сме заинтересувани от това


189139.p Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ НА МИТРОПОЛИЯТА НА ПИРЕЯ ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА ЗА БОРБА С ЕРЕСИТЕ