Светци и свети места в БългарияУтре в София се открива международна научна конференция „Светци и свети места на Балканите”. Тя се организира от Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за литература към Българската академия на науките, направление Стара българска литература. Конференцията се организира с финансовото съдействие на фонд Научни изследвания към МОМН, СУ „Св. Климент Охридски“ и фондация “Комунитас”.

Конференцията ще бъде открита на 14 юни от 9:00 часа в Конферентната зала на СУ "Св. Климент Охридски". В конференцията ще вземат участие учени, работещи в областта на медиавистиката от  следните държави: България, Русия, Гърция, Сърбия, Румъния, Унгария, Англия, Полша, Италия, Швейцария, Белгия, Хърватска, Швеция, Литва.
На конференцията ще бъде представен проектът Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат). Целта на проекта Encyclopaedia Slavica Sanctorum е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни.

Конференцията е част от проекта Encyclopaedia Slavica Sanctorum, чиято цел е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни. Проектът предвижда да бъдат привлечени няколко типа данни: от средновековни и възрожденски писмени паметници, от устни предания, от съвременни култови практики, от църкви, манастири, оброчища, от храмова украса. Друга важна негова цел е въз основа на този материал да се осмислят представите за светостта в исторически и съвременен план и особено, за начините, по които светците навлизат в живота на хората и се преживяват в народна среда.

Желанието на екипа е да направи база данни, която да е полезна за изследователи от различни области: филолози, историци, етнолози, богослови, изкуствоведи. Същевременно искаме да популяризираме информацията чрез популярни издания, университетски курсове, лекции пред ученици, изложби и научнопопулярни филми. Съвременните българи празнуват именните си дни, но знаят твърде малко за живота на светеца, чиято памет се отбелязва, за историята на празника, за неговите църковни и народни измерения. Енциклопедията ще даде възможност на обикновения човек да разшири познанията си за светците и светите места.

Енциклопедията е форматирана като интернет портал, който ще бъде непрекъснато допълван с информация. За всеки от 366-те дни в годината има информация за почитаните светци. За всеки ден са поместени календарни указания от апостоли, евангелия и пълни библии, а в бъдеще данните ще бъдат допълнени с календарни указания от празнични минеи и устави. За отделни светци са включени статии с информация за установяването и разпространението на техните култове, за славянските и византийските творби в тяхна прослава и за фолклорната традиция на празниците им. Автентичните фолклорни текстове са непубликувани и се съхраняват в научния архив на Асоциация „Онгъл" или в лични архиви. Представени са и стари славянски текстове за светците: жития, служби, проложни четива, молитви. Тектовете се дават в оригинал според използвания източник, а някои от оригиналните произведения се дават и в превод. Към всяка статия е поместена и библиография. Този календар ще се допълва непрекъснато с нови статии и текстове. Адресът на портала е www.eslavsanct.net.

Енциклопедията заема централно място в изпълнението на проекта, но освен нея са предвидени и други дейности. През септември 2011 г. беше проведен научен семинар „Песни и молитви". През януари 2012 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" беше представена изложба Денят на св. Василий, посветена на св. Василий Велики, Обрезание Господне и Васильовден. Проучванията върху събрания и систематизиран материал намират място в публикации на участниците в проекта.

Докладите от конференцията Светци и свети места на Балканите ще бъдат публикувани в специален сборник.