Във снежнобяла и красива нощ,

изпълнена със блясък и разкош,

камбани празнични звънят

с тържествен глас да известят,

че Бог се тази нощ роди -

светът и хората да промени.

Днес славим името Му свято

всички християни по земята.

Човечеството Той спаси

от злоба, завист и беди!

Затуй на Рождество Христово

с молитви славим Го отново!