Под блещукаща звездица

чу се плач във пещерата,

Майка стана чистата Девица

и земята се обгърна във позлата.

 

Запя народът с весел глас,

кланя се пред Божието чедо,

под Витлеемската звезда – елмаз,

Иисус приема като свое кредо.

И дирим във децата до сега

все същата Божествена искрица.

Останалата от Иисус следа

е пътеводната ни днес звездица.