scan-04 Всемирното Православие - АЙТЕН КРОПОВА, 12 Г., С. ТЪРЪН, ОБЩ. СМОЛЯН - РИСУНКА В КОНКУРСА "ЧУДОТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО' 2016 Г."