k_kuev Всемирното Православие - ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ТЪРНОВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА

проф. дфн КУЙО КУЕВ

(1909-1991) 

 Търново и идеята за християнския универсализъм

(ХІІ – ХV в.)

 КРЪГЛА МАСА

Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия

В памет на проф. КУЙО М. КУЕВ

по случай 100-годишнината от рождението му

15 - 17 октомври 2009 г.

Велико Търново

 

Създаването на славянската писменост представлява

единствен случай в ранното Средновековие, и то без да бъде

обявен за еретически и без отклонение от догматите.

Появата на славянската писменост не е резултат от

догматически отклонения; продиктувана е от културно-

исторически и обществено-политически съображения и

фактори; резултат е на нов светоглед, излизащ от пределите

на Средновековието.

Из статията му "Борци срещу триезичната ерес" 

Кирило-Методиевски страници, София, 1983, с. 155.

 

 


П Р О Г Р А М А

15 - 17 октомври 2009 г.

Велико Търново

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. дфн Димитър Кенанов

ПОЧЕТНИ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ

чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева

проф. Василка Тъпкова-Заимова

ЧЛЕНОВЕ

акад. Васил Гюзелев

проф. дфн Иван Харалампиев

доц. д-р Стела Дерменджиева

доц. д-р Мария Спасова

ст.н.с. д-р Елка Мирчева

доц. д-р Пламен Павлов

д-р Румен Рашев, кмет на Община Велико Търново

Негово Високопреосвещенство,

Великотърновски Митрополит Григорий

ОПЕРАТИВНО БЮРО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ_________:

доц. д-р Мария Спасова

СЕКРЕТАР:

Маргарита Пушкарова

ЧЛЕНОВЕ:

гл.ас. д-р Камен Димитров

гл.ас. д-р Мариян Стоядинов

гл.ас. д-р Юлиан Великов

гл.ас. Тодор Енчев

Галина Върбанова

Красимира Моминска

Цветелина Минчева

15 октомври 2009 г. ( четвъртък)

Аулата на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

=================================

10.30 - 12.30 ч.

------ ОТКРИВАНЕ ------

на Деветия международен симпозиум

“ТЪРНОВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА”

от проф. дфн Иван ХАРАЛАМПИЕВ

--------------------------------------------------------------

ПРИВЕТСТВИЕ

от проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП,

ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ПРИВЕТСТВИЯ от официални гости

БЛАГОСЛОВ

от Негово Високопреосвещенство

Великотърновския Митрополит ГРИГОРИЙ

ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИЯ НОСИТЕЛ

НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЕВТИМИЕВСКА НАГРАДА

ТЪРНОВО – ДУХОВНА СТОЛИЦА на славянската

православна общност

акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ (София)

ПРОФ. КУЙО КУЕВ – личност и дело

проф. дфн Димитър КЕНАНОВ (Велико Търново)

ПРОЖЕКЦИЯ

на документален филм

15 октомври 2009 г. (четвъртък)

аудитория № 2

Литературознание ==========================================

Секция

===================================================================

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 17.00 часа)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председате: проф. д-р Надежда ДРАГОВА

Секретар: доц. д-р Венелин ГРУДКОВ

акад. Юрий Константинович БЕГУНОВ (Санкт Петербург, Русия)

Григорий Цамблак и христианский универсализм

проф. д-р Надежда ДРАГОВА (София, България)

Търновската Соломония (ХІІІ – ХІV в.)

доц. д-р Галина Сергеевна ГАДАЛОВА (Твер, Русия)

Тырновский агиографический цикл в Стишном прологе XVI в. из

коллекции рукописных книг Государственного архива Тверской

области

доц. д-р Веселин ПАНАЙОТОВ (Шумен, България)

Четири закона на славянския акростих

проф. дфн Димитър КЕНАНОВ (Велико Търново, България)

Безпристрастието – път към светостта. Търновският превод

на второ слово от препод. Йоан Лествичник

доц. д-р Татяна Петровна КАЗАКОВА (Минск, Белорусия)

Художественный мир Григория Цамблака и

восточнославянская традиция торжественного красноречия

ПОЧИВКА

__________доц. д-р Венелин ГРУДКОВ (Велико Търново, България)

Съвременни функции на фигурата на св. Иван Рилски

гл.ас. д-р Десислава ИВАНОВА (Шумен, България)

Български инкунабули и традицията на Търновската книжовна

школа

доц. д-р Лила МОНЧЕВА (Шумен, България)

Българската книжовност в руската култура

докторант Аушра КАТКУТЕ (Вилнюс, Литва)

Идеята за християнския универсализъм в езиковата традиция

на Великото княжество Литовско

докторант Невена БОНЕВА (Варна, България)

Житието на св. Петър Атонски от гледна точка на

православната антропология

ас. д-р Грета СТОЯНОВА (Шумен, България)

Нов препис на Слово за правдата и неправдата на Петър

Черноризец от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата

лавра

докторант Ивета РАШЕВА (Варна, България)

Цамблаковото “Житие на свети Стефан Дечански” в руската

ръкописна традиция

ДИСКУСИЯ

15 октомври 2009 г. (четвъртък)

аудитория № 412

Езикознание. Палеография =====================================

Секция

===================================================================

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 17.00 часа)

(регламент за докладите - 15 мин.)

Председател: проф. дфн Иван ХАРАЛАМПИЕВ

Секретар: д-р Марина БОБРИК

проф. дфн Румяна ЗЛАТАНОВА (Хайделберг, Германия)

Към ръкописното наследство на старобългарския агиографски

репертоар

акад. дфн Юрий Андреевич ЛАБЫНЦЕВ (Москва, Русия),

доц. д-р Лариса Леонидовна ЩАВИНСКАЯ (Москва, Русия)

Григорий Цамблак в писаниях белорусских базилиан эпохи

Просвещения.

проф. дфн Иван ХАРАЛАМПИЕВ (Велико Търново, България)

Евтимий Търновски и диглосията в България през втората

половина на ХІV в.

проф. дин Боряна ВЕЛЧЕВА (София, България)

Григоровичевият паримейник и Търновската книжовна школа

проф. дфн Диана ИВАНОВА (Пловдив, България)

Старата писмена традиция и езиково-правописните модели

през Възраждането

ст.н.с. д-р Ивона КАРАЧОРОВА (София, България)

Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий

доц. д-р Анна Степановна НОВИКОВА (Москва, Русия)

Второе южнославянское влияние и книжная справа при

патриархе Никоне

ПОЧИВКА

ст.н.с. Жанна Леонидовна ЛЕВШИНА (Санкт Петербург, Русия)

Езикът на гадателните апокрифни молитви в

южнославянските ръкописи и в епиграфските текстове

ст.н.с.ІІ ст. д-р Елка МИРЧЕВА (София, България)

Бориловият синодик превод, интерполации, редакции.

д-р Марина БОБРИК (Берлин, България)

Тырновские традиции в Великих Четьих Минеях: Толковый

апостол

ст.н.с. д-р Лора ТАСЕВА (София, България)

Съставът на българския и сръбския Стишен пролог

доц. д-р Валентина Дмитриевна ПЕТРОВА (Чебоксари, Русия)

Идея универсализма языковой реформы Тырновской школы в

свете теории и практики литературного творчества

восточнославянских книжников ХIV – ХV вв.

доц. д-р Кирил КАБАКЧИЕВ (Велико Търново, България)

Трактатът на Константин Костенечки като разобличение

гл.ас. д-р Иван ИЛИЕВ (Пловдив, България)

Особени относителни модални употреби у писателите от

Търновската книжовна школа

ДИСКУСИЯ

16 октомври 2009 г. (петък)

аудитория № 412

Езикознание. Палеография =====================================

Секция

===================================================================

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 12.00 ч.)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председатели: доц. д-р Анна Степановна НОВИКОВА

Секретар: доц. д-р Събка БОГДАНОВА

проф. Уйлям ФЕДЕР (Диърфийлд, САЩ)

Славянският превод на Афродитиан: ограниченията на

ръкописно ориентираната текстология

доц. д-р Събка БОГДАНОВА (София, България),

докторант Елена ЛУКАНОВА (София, България)

Към изследването на руската редакция на среднобългарския

превод на “Пандектите” на Никон Черногорец

доц. дфн Татяна Викторовна ПЕНТКОВСКАЯ (Москва, Русия)

Тырновский перевод Толкового Евангелия Феофилакта

Болгарского и его рецепция в русской традиции

доц. д-р Нели ВАСИЛЕВА (Варна, България),

доц. д-р Венета ЯНКОВА (Шумен, България)

Житието на Св. Антоний Велики преславски и търновски

превод

докторант Светлана Игоревна ПАНОВА (Москва, Русия)

Устав литургии редакции Евфимия Тырновского. Особенности

языка

гл.ас. Ценка ДОСЕВА (София, България)

К изучению лексики славянской гимнографии

ПОЧИВКА

проф. д-р Жасмина ГЪРКОВИЧ-МАЙОР (Нови Сад, Сърбия)

Синтаксис на инфинитива в “Житие на деспот Стефан

Лазаревич” от Константин Философ

доц. д-р Мария СПАСОВА (Велико Търново, България)

Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно

слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на

типология при лексикалната характеристика на основен

ревод,редактиран превод, втори превод). Втора част

ст.ас. Димитър ДИМИТРОВ (София, България)

Разпространение на Търновския превод на Йерусалимския

типик

гл.ас. д-р Камен ДИМИТРОВ (Велико Търново, България)

Промени в богословската терминология Х ХІV в. (Върху

материал от Йоан-Екзарховия превод на "Богословие" и

среднобългарския превод на словата на авва Доротей)

гл.ас. д-р Ния РАДЕВА (Велико Търново, България)

Състав и структура на службите за четвъртък в Октоих от

втората половина на ХV в. в РНБ “П. Р. Славейков”

Иван МАРЧЕВСКИ (Велико Търново, България)

Старобългарският превод-протограф съчиненията на свети

Григорий Синаит (Синайски) в Русия (по ръкопис на Света

Троице Сергиева Лавра)

гл.ас. д-р Петя КАРАМФИЛОВА (Смолян, България)

Някои особености на лексиката на житията на светците

исихасти

ДИСКУСИЯ

15 октомври 2009 г. (четвъртък)

аудитория № 429

История. Археология ========================================

Секция

===================================================================

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 17.00 часа)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председател: доц. д-р Пламен ПАВЛОВ

Секретар: гл. ас. Момчил МЛАДЕНОВ

доц. д-р Ивайла ПОПОВА (София, България)

Балканите през любознателния поглед на западни

пътешественици от ХV век

ст.н.с. дин Георги АТАНАСОВ (Силистра, България),

доц. д-р Пламен ПАВЛОВ (Велико Търново, България)

България, Влашко и Молдова в един църковнополитически

проект на митрополит Киприан

доц. д-р Димитър ДИМИТРОВ (Велико Търново, България)

Щрихи към византийско-чешките политически и културни

контакти (XII XV век)

проф. д-р Ханс-Дитер ДЬОПМАН (Берлин, Германия)

Развитието на българското историческо съзнание и неговото

отражение в българската историография до ХIV в.

ПОЧИВКА

доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ (Велико Търново, България)

Кога Търновград става столица на Второто българско

царство?

проф. дфн Анчо КАЛОЯНОВ (Велико Търново, България)

За означението “Велика църква” в Архивския номоканон

гл.ас. д-р Румяна КОМСАЛОВА (Пловдив, България)

Униатската политика на Балканите ХІІІ ХV в.

гл.ас. Момчил МЛАДЕНОВ (Велико Търново, България)

Търновска България в антиосманските планове на Венеция от

1362 г

ДИСКУСИЯ

16 октомври 2009 г. (петък)

аудитория № 429

История. Археология ========================================

Секция

===================================================================

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 12.00 часа)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председател: проф. дин Казимир ПОПКОНСТАНТИНОВ

Секретар: н.с. Мария ДОЛМОВА

проф. дин Казимир ПОПКОНСТАНТИНОВ (Велико Търново,

България)

Новооткрит автограф на зограф от митрополитския храм

"Св. Апостоли Петър и Павел" в Търново.

проф. дин Иван ТЮТЮНДЖИЕВ (Велико Търново, България)

Българите и Йерусалим през ХV ХIХ век

н.с. Мария ДОЛМОВА (Велико Търново, България)

Царските църкви на столицата Търновград

ст.н.с. д-р Христо ХАРИТОНОВ (Велико Търново, България)

Християнската тема в сюжета на българските монети и

патриаршески печати от ХIII ХIV век и някои аспекти на

нейния избор

д-р Иван ЧОКОЕВ (Велико Търново, България)

Украсяването на свети мощи с текстилни материали,

отразено в старобългарската литература от ХІV – ХV век

ст.н.с. д-р Йордан АЛЕКСИЕВ (Велико Търново, България)

Трапезица – история на проучването и проблеми (130 години от

началото на първите разкопки)

ст.н.с. д-р Константин ТОТЕВ (Велико Търново, България)

Реликви от новооткритата църква № 19 на хълма Трапезица

н.с. д-р Евгени ДЕРМЕНДЖИЕВ (Велико Търново, България)

Реконструкция на северната кула на средновековната крепост

на хълма Трапезица

Диана КОСЕВА (Велико Търново, България)

Стенописната декорация на новооткритата църква № 19 на

хълма Трапезица

доц. д-р Тодор ОВЧАРОВ (Велико Търново, България)

Средновековните търновски манастири и християнският

универсализъм

ст.н.с. д-р Мирко РОБОВ (Велико Търново, България)

Църковното строителство в югоизточния сектор на Трапезица

ДИСКУСИЯ

15 октомври 2009 г. (четвъртък)

аудитория № 413

Философия. Богословие. Изкуствознание ==========================

Секция

===================================================================

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 17.00 часа)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председател: доц. д-р Елена ПОПОВА

Секретар: ас. д-р Ваня САПУНДЖИЕВА

о. проф. Николаос ЛУДОВИКОС (Солун, Гърция)

Вселенският принцип и теология на харизмите на Църквата

доц. д-р Гиедре МИЦКУНАИТЕ (Вилнюс, Литва)

“Греческая” живопись в Тракайском костёле: выражение

догмы и распространение веры в средневековой Литве

проф. дфн Константинос НИХОРИТИС (Солун, Гърция)

Търновската книжовна школа, християнският универсализъм,

светогорският мистицизъм и европейската идентичност

гл.ас. д-р Мариян СТОЯДИНОВ (Велико Търново, България)

Съборността на Църквата и универсализмът на културата -

съвместимост и/или антагонизъм

ПОЧИВКА

доц. д-р Вихрен БУЗОВ (Велико Търново, България)

Късносредновековните университети в Централна и Източна

Европа и Търновската книжовна школа

д-р Андрей НОВОСАД (Краков, Полша)

Разум и вяра в литературата на гръцки, български и сръбски

исихасти през ХІV XV век като пример за универсализъм на

вярата и властта в средновековните Балкани

доц. д-р Илиас ЕВАНГЕЛОС (Солун, Гърция)

Идеята на християнския универсализъм в рамките на исихазма

в България и Византия през ХІV век

проф. Антони МИРОНОВИЧ (Бялисток, Полша)

Православната култура в старата Жеч Посполита (XI XVII

вв)

Даниела КОЖУХАРОВА (Велико Търново)

Християнският универсализъм идея и реализация

ДИСКУСИЯ

16 октомври 2009 г. (петък)

аудитория № 413

Философия. Богословие. Изкуствознание ==========================

Секция

===================================================================

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ (9.00 – 12.00 часа)

(регламент за докладите – 15 мин.)

Председатели: проф. д-р Патрик ЛЬОКАК

Секретар: доц. д-р Зарко ЖДРАКОВ

проф. йеромонах Йов ГЕЧА (Париж, Франция)

Митрополит Киприан (Цамблак) Киевски като исихаст

универсалист

доц. д-р Евлоги ДАНКОВ (Велико Търново, България)

Универсалиите в исихасткия модел на света и

фундаменталната онтология на Хайдигер

доц. д-р Елена ПОПОВА (Велико Търново)

Чинопоследование в шествието с мощите на св. Йоан Рилски

текст и изображение

проф. д-р Патрик ЛЬОКАК (Кърсвил, Мисури, САЩ)

Изтокът и Западът: Фрески от XIV в. във Велико Търново

Иван МАТЕВ (Стара Загора, България)

Св. Евтимиевата исихастка (търновска) традиция в

агиографските модели на късните стенописни изображения на

Св. Йоан Рилски в църквите на Стара Загора

ПОЧИВКА

доц. д-р Зарко ЖДРАКОВ (София, България)

Търновските старини в контекста на Калояновата уния

архимандрит доц. д-р Павел СТЕФАНОВ (Шумен, България)

Нов поглед върху надгробния надпис на княз Иван Асен: Към

българската история в края на 40-те години на ХІV век

ас. д-р Ваня САПУНДЖИЕВА (Велико Търново, България)

За една ранна тревненска икона от Капиновския манастир

доц. д-р Росина ДАНКОВА (Велико Търново, България)

Исихастката иконография като проблем на естетиката (към

метафизиката на красивото)

д-р Надежда ХРИСТОВА (Велико Търново, България)

Глобализация или християнски универсум (днес)

ДИСКУСИЯ

КРЪГЛА МАСА

???????????????? ????????? ????? –

????? ? ?????

В ПАМЕТ

НА ПРОФ. КУЙО М. КУЕВ

ПО СЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

16 октомври 2009 г. (петък)

зала “Европа”

===================================================================

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (13.00 – 19.00 часа)

(регламент за докладите - 15 мин.)

Председател: проф. дфн Диана ИВАНОВА

Секретар: ст.н.с. ІІ ст. д-р Елка МИРЧЕВА

_________проф. дфн Румяна ПАВЛОВА (София, България)

Думи за човека проф. Куйо Куев

ст.н.с. ІІ ст. д-р Бойка МИРЧЕВА (София, България)

Новоиздирените преписи на кирилометодиевски извори в

трудовете на проф. Куйо Куев

проф. дфн Христо ТРЕНДАФИЛОВ (Шумен, България)

Археографът като литературовед: ранни трудове на проф.

Куйо Куев

Илия ПЕХЛИВАНОВ (София, България)

Ковачът от Боголонта. Проф. Куйо Куев – живот сред

ръкописи

проф. дфн Донка ПЕТКАНОВА (София, България)

Унищожаването на старите книги продължава

проф. дфн Константинос НИХОРИТИС (Солун, Гърция)

Съдбата на славянските ръкописи в Гърция

доц. д-р Галина Сергеевна ГАДАЛОВА (Твер, Русия)

Азбучная молитва Константина Преславского и её роль в

создании древнерусских толковых азбук

акад. Юрий Константинович БЕГУНОВ (Санкт Петербург, Русия)

Протобулгарские летописи и поэмы предтечи

старобулгарской рукописной книги

доц. д-р Трендафил КРЪСТАНОВ (София, България)

Съдбата на староизводните текстове от 862 г. до 1232 г.

проф. дин Кирил ПАВЛИКЯНОВ (София, България)

Атонският период в книжовната и духовна дейност на

търновските патриарси Теодосий и Евтимий – нови

свидетелства от светогорските архиви

д-р Татьяна Владимировна АНИСИМОВА (Москва, България)

Символика числа 7 в миниатюрах Тверского списка Хроники

Георгия Амартола

проф. дфн Георги ПЕТКОВ (Пловдив, България)

Търново огнище на духовната идея за православно славянско

единство (Търновският житиеписен цикъл от Стишния пролог

и неговата рецепция в сръбската и в руската ръкописна

практика XIV XVII век).

проф. д-р Даринка КАРАДЖОВА (Благоевград, България)

За символиката на богомилските стечки

доц. д-р Цветана РАЛЕВА (София, България)

Общие места в Изборнике 1073 г. и Троицком сборнике ХІІ ХІІІ

вв.: вопросы текстологии и языка

доц. д-р Ростислав СТАНКОВ (София, България)

Судьба древнеболгарской рукописной книги в свете проблемы

моравизмов

проф. дфн Димитър КЕНАНОВ (Велико Търново, България)

Първообразът на Симеоновия “Златоструй” в славянската

ръкописна традиция

Барбара ЛОМАГИСТРО (Бари, Италия)

Палеографски и кодикологични аспекти на старобългарските

ръкописи през вековете

ПОЧИВКА

проф. дфн Диана ИВАНОВА (Пловдив, България)

За историята на едно правописно правило, функционирало през

ХІХ век

проф. Антони МИРОНОВИЧ (Бялисток, Полша)

Връзки на Супрасълския манастир с балканската култура през

ХVI век

д-р Кирил Александрович МАКСИМОВИЧ (Москва, Русия)

Трактат Георгия Хировоска “О образех” в Изборнике 1073 г. и

традиции античной риторики

доц. д-р Валентина Дмитриевна ПЕТРОВА (Чебоксари, Русия)

Некоторые особенности цитирования библейских текстов в

славянской агиографии стиля “плетение словес”

докторант Невена БОНЕВА (Варна, България)

За някои особености на славянския превод на житието на св.

Петър Атонски

проф. дин Иван ТЮТЮНДЖИЕВ (Велико Търново, България)

Търновски ръкописи в библиотеката на Йерусалимската

патриаршия

гл.ас. д-р Юлиан ВЕЛИКОВ (Велико Търново, България)

Венецианският диспут на св. Кирил Философ в светлината на

античната риторика

проф. д-р Надежда ДРАГОВА (София, България)

Константин Философ Костенечки и южнославянската

историография през Възраждането

проф. дфн Анчо КАЛОЯНОВ (Велико Търново, България)

Архивският номоканон – номоканонът на йеромонах Симеон

докторант Аушра КАТКУТЕ (Вилнюс, Литва)

Съдба и мисия на библиотеката на българския цар Симеон във

Великото княжество Литовско

Иван МАРЧЕВСКИ (Велико Търново, България)

Учението на свети Григорий Синаит (Синайски) и късният

индо-будизъм

Иван МАТЕВ (Стара Загора, България)

Старозагорският възрожденец даскал Петър Иванов (1847 –

1927) – литературно-творчески житиепис...

д-р Екатерина ПАНЧЕВА (София, България)

Особености на пунктуацията у св. Патриарх Евтимий

Търновски

гл.ас. д-р Ивелин ИВАНОВ (Велико __________Търново, България)

Наблюдения върху образа на войната в готически ръкописи от

ХIII – XV в.

доц. д-р Сава СИВРИЕВ (Шумен, България)

За цитирането на Стария Завет във "Философския мудрости"

на св. Софроний епископ Врачански

ст.ас. Даниел ЙОРДАНОВ (Велико Търново, България)

Ранни славянски ръкописи и богослужебната практика

д-р Надежда ХРИСТОВА (Велико Търново, България)

Иконографският строй на ръкописната книга

Николай ИВАНОВ (Велико Търново, България)

Преданието за изгарянето на Търновската патриаршеска

библиотека (нови архивни данни)

ДИСКУСИЯ

17 октомври 2009 г. ( събота)

Екскурзия до с. Арбанаси и до

манастира “Св. Николай Чудотворец”__