Православният Богословски Факултет при ВТУ Св. Св. Кирил и Методийзапочва да функционира през 1991 год. Факултетът предлага четири или петгодишен курс на обучение, степен бакалавър или магистър, с професионалната квалификация "Теолог, учител по религия". Те се реализират в системата на Българската православна църква, в областта на образование, социалната сфера, културните институции, медиите и др.

 


Дипломиралите се специалност Иконография получават професионална квалификация “Художник – църковни монументални изкуства” или “Художник – църковни кавалетни изкуства”. Те придобиват правото да проектират и създават  цялостни или частични иконографски декорации на храмове.

 

Официална страница - http://www.uni-vt.bg/1/?zid=23&lid=1&c=str