posichane Всемирното Православие - СВ. ДАСИЙ ДОРОСТОЛСКИ0UszLMFT-OZxNzprE2gcb9AanTjATaCJT_Zm8KGTqhRmkQNjJKpJI8WL1S1bf9dp45WQVGvaZgC5Ip5sjnv-X7HyPp3myYX3geq6uqQeZ3I2jtuw6ZbBa11dIAIUrqMqPJxEInFPWGKmp_o Всемирното Православие - СВ. ДАСИЙ ДОРОСТОЛСКИ

Св. мъченик Дасий живял през III век в крайдунавския град Доростол (днес Силистра). Жителите на града се готвели за празника на езическия бог Сатурн. Според обичая, тридесет дни преди празника те избирали красив юноша, обличали го в красиви дрехи и му оказвали царски почести, а в деня на празника го принасяли в жертва на бога".

Този път изборът паднал на св. Дасий. Като узнал това, той казал: „Ако ми е съдено да умра, по-добре да умра за Христа като християнин". Той открито изповядал пред съгражданите си своята вяра в Христос, изобличил ги за тяхното злочестие и заблуждения и обърнал мнозина от тях в Христа. Поради това, по заповед на императорите Диоклециан (284-305) и Максимиан (284-305), той бил обезглавен след жестоки мъчения.

Паметта на св. Дасий се чества  в деня на смъртта му - 20 ноември.