250px-Prepoloveniye_%28meso-pentecost%29 Всемирното Православие - ПРАЗНИКЪТ ПРЕПОЛОВЕНИЕ  На 25-ия ден от Пасха, или в половината време до Петдесетница, се припомня Христовият зов към духовно жадните. В последния ден на празник Шатри, празнуван 7 дни в спомен на скитанията на иудеите из пустинята, в който ден народът се е трупал да си налее вода от Силоамския извор, Христос заговорил за духовната жажда:

„Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода” (Иоан 7,37-38).

За зажаднелите в горещината на оня ден Христос говорил за живата вода, за която говорил и на самарянката. Затова този празник винаги се случва в сряда, пред неделя на самарянката. Христос е донесъл най-възвишеното учение за Бога. Христос е изворът на благодатните струи, просвещаващи разума. Човек трябва да почувства величието на Бога, да осъзнае своята немощ, безпомощност и греховност, за да може да гради духовния си лик. Тъй духовно очистен и измит, ще може да получи благодатните дарове на Дух Свети и да задоволи духовната си жажда.

 

С оглед значимостта на празника Петдесетница е определен и празникът Преполовение, напомнящ да се подготвим за великия празник.

Виж тук Празнични песнопения