Архимандрит доц. Павел Стефанов

 

korpus1_org Всемирното Православие - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА БОГОСЛОВИ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  На 21 август 2009 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще се проведе допълнителен изпит по теология бакалавърска степен за попълване на незаетите места. Кандидатите могат да участват по избор с оценка от конкурсен изпит, с оценка от матура или чрез явяване на приемен изпит, който ще се проведе на 21 август 2009 г.

 

Документите се подават в Шуменския университет от 10 до 20 август 2009 г. включително.