Международен симпозиум

“Свети Константин Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”,

посветен на 1140 г. от Успението на Св. Кирил.

 

9 – 11 май 2009 г. (събота-понеделник)

Международен симпозиум

Организатори: Научен център “Преславска книжовна школа”