korpus1_org Всемирното Православие - Катедрата по Теология в Шуменския университет – история и перспективиАвтор: Архим. доц. д-р Павел СТЕФАНОВ     

 

От всички дисциплини, изучавани в Шуменския университет, теологията (богословието) има най-стари и най-богати традиции, които датират още от ІХ век. Недалеч от Шумен се намират старобългарските столици Плиска и Преслав, които са основни центрове на славянската православна цивилизация (Slavia Orthodoxa). При Мадара през ХІV в. е един от най-големите монашески центрове у нас (над 400 скални килии). Шумен се гордее със своя небесен патрон – св. новомъченик Райко, измъчван и убит от турците на 14 май 1802 г. Днес в Шумен има две православни църкви от ХІХ век, а между селата Златар и Ивански, Шуменско, се намира девическият манастир “Св. Петър и Павел”. 

 Катедрата е основана след настъпването на демократичните промени у нас през 1991 г. и е подкрепена от фактори с различна политическа окраска в и извън Университета поради сложната етническа обстановка в региона и като контрапункт на наличието на ислямска школа в Шумен. Очакваното въвеждане на задължително изучаване на предмет Религия в І-ІV клас на българските основни училища след изборите през 2009 г. изисква да се засили подготовката на квалифицирани теолози.

        През 2009 г. катедрата е акредитирана от ВАК с много добра оценка за срок от шест години. Първоначално обслужвана главно от софийски преподаватели, днес тя разполага със стабилни щатни кадри (2 професори, 5 доценти, 2 доктори и 2 главни асистенти). След спечелен конкурс на фондация “Темпълтън” катедрата придоби 5000 $, с част от които е закупена техника (компютър, копирен апарат и принтер). Членове на катедрата редактират и публикуват в университетските годишници “Трудове на катедрите по история и богословие” и “Епископ Константинови четения”, както и в много други издания, специализират в чужбина и участват в български и международни научни форуми. Те са основали Център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил”, който е част от структурата на Шуменския университет. Всеки, който се интересува, може да се запознае с биографиите и библиографиите на преподавателите и асистентите в катедрата на университетския сайт: http://shu-bg.net/content/structure/fakulties/fhn/teachers.

Студентите по богословие са единствените в Шуменския университет, които имат собствено дружество. Радио Шумен, филиал на Българското национално радио, всяка неделя излъчва православно предаване, подготвено от архим. Павел Стефанов.   

Докато Богословският факултет в София покрива главно Западна България, а този във Велико Търново - Средна България, шуменската катедра приема студенти главно от Североизточна и Югоизточна България, но и от другаде. Обучението се провежда по бакалавърска, магистърска и докторска степен. Върху състоянието на катедрата се отрази много добре въвеждането от 2000/2001 учебна година на задочно обучение, тъй като в І курс бяха приети 19 задочници и 16 редовни студенти. В близко бъдеще се планира да се въведе и дистанционно обучение. Теология в Шумен следват студенти от Русия, Молдавия, Украйна и Румъния, които са етнически българи и се ползват с пълна стипендия. Изготвен е план за построяване на църква в двора на Шуменския университет.

Редица от студентите богослови, завършили в Шумен, се ръкополагат за свещеници или се замонашват, а други стават учители по религия, дейци в сферата на туризма, медиите, администрацията, бизнеса. Eдин от известните политици в България – лидерът на партия „Атака” Волен Сидеров, е редовен студент по теология при нас.