korpus1_org Всемирното Православие - Стартира кандидатстудентската кампания на катедра “Теология” към ШУ с акцент върху богослужебно-практическите дисциплиниЗа пълноценното участие в богослужението на св. Православна църква специалността “Теология” към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” предлага следната прекрасна възможност: усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За постигането на тази цел е преподаването на долупосочените дисциплини:

- БОГОСЛУЖЕНИЕ

- ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКО ПЕЕНЕ И ЧЕТЕНЕ

- ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК

- БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ В ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТ

- ЛИТУРГИКА

- ЦЪРКОВНО ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО

Към шуменския храм “Св. Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по програма, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За тази цел са на разположение: богослужебни книги; певчески сборници; учебни аудио- и видеозаписи и други нагледни материали в помощ на практическото обучение.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават фундаментална подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария Завет; Въведение и Тълкуване на Новия Завет; Догматическо богословие; Обща история на Църквата; Християнска етика; Апологетика; Църковно право; Пастирско богословие. Като направления за допълнителна подготовка могат да се избират дисциплини като Религия и култура, Религия и социални дейности и др. По време

на своето обучение в бакалавърската степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионалната квалификация “учител по религия”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова информация.

Получилите образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

www.shu-bg.net; тел. 054/ 830-495; 054/ 832-106; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ Е НА 6 ЮНИ 2010 Г. В КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

Катедра “Теология” ШУ “Епископ Константин Преславски”