1219232078 Всемирното Православие - МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ "СВЕТИ НАУМ – ДЕЛО, СЪРАТНИЦИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" Архимандрит доц. Павел Стефанов

 

 Международният симпозиум "Свети Наум – дело, съратници и последователи", посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум ще се проведе на 29-30 октомври 2010 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

Организатори са Научният център “Преславска книжовна школа” към Факултета по хуманитарни науки  на Шуменския университет  и  Институтът за литература към Българската академия на науките.

Програмата на форума предвижда осем заседания в двата дни на събитието. Шуменските домакини ще посрещнат, наред с българските си  колеги, и гости от Дания, Испания, Унгария, Словения,  Русия, САЩ, Норвегия.

Откриването на международния симпозиум ще се състои на  29  октомври (петък) в 9.30 часа, в зала 217 на Ректората.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

29 октомври (петък) 2010 г.
Централна сграда, зала 217

9.30 – 10.00 – Откриване на Международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи” 

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

10.00 – 10.15 - Веселин Панайотов (Шумен) – Химнографската традиция на Охридската книжовна школа
10.15 – 10.30 - Пиринка Пенкова-Люейер (Калундборг, Дания) – Историята на погребалния чин в славянските ръкописи от ІХ-ХІV век и творчеството на Наум
10.30 – 10.45 - Enrique Santos Marinas (Madrid, Spain) - The use of biblical typology in the liturgical services devoted to Saint Naum of Ochrid
10.45 – 11.00 - Регина Койчева (София) – В търсене на химнографското наследство от равноапостола Наум
Почивка 11.00 – 11.15

 

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

11.15 – 11.30 - Стефан Хърков (Шумен)- Песнопения в чест на свети Наум Преславски и Охридски
11.30 – 11.45 - Наги Марта (Дебрецент, Унгария) - Культ св. Наума в Венгерском Королевстве
11.45 – 12.00 - Силвия Аризанова (София) – Култът към Св. Наум

12.00 – 12.15 - Стефан Стефанов (Шумен)) - Църковнославянските служби на преп. Наум Охридски в контекста на съвременния му богослужебен култ

12.15 – 12.30 - Десислава Иванова (Шумен) – Службата за Св. Кирил, издадена от Яков Крайков

 

Дискусия 12.30 – 13.00
Обедна почивка – 13.00 – 14.15

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

14.15 – 14.30 - Мария Йовчева (София) - Значението на изборните източнославянски минеи за реконструкцията на старобългарския минеен корпус (въз основа на данните от кодекс Син. тип. 98, РГАДА, XII–XIII в.)
14.30 – 14.45 - Мария Тихова (Шумен) Псалом 41:1 (реплика)
14.45 – 15.00 - PetraStankovska (Ljubljana, Slovenija) - Odkaz preslavske skoly v chorvatskocirkevneslovanskych liturgickych pamatkach
15.00 – 15.15 - Ралица Керелска (Шумен)  –  Откритията на ХХІ век в областта на славянската химнография

15.15 – 15.30 - Татяна Пентковска (Москва, Русия), Борис Зайковски (Санкт-Петербург, Русия) - Толковое Евангелие в славянской и арабской традиции: к сопоставительному анализу
15.30 – 15.45 - Николай Димков (Шумен) – Кога е роден Свети Наум?
Почивка 15.45 – 16.00

 

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

16.00 – 16.15 - Марина Крутова (Москва, Русия) - Номинативные комплексы памятников письменности XI-XIX вв.

15.15 – 15.30 - Ценка Досева (София- Композити със значение на лице в ранните славянски минейни преписи

16.15 – 16.30 – Татяна Илиева (София) - Словообразувателни склонности при лексиката в химнографското творчество на Климент Охридски
16.30 – 16.45 - Павлина Върбанова (Велико Търново) - Изразяване на определеност в Пандектите на Антиох
16.45 – 17.00 - Елена Статева (София) - За Йоан Кръстител и змея (от езичество към християнство)   
17.00 – 17.15 - Веселин Панайотов (Шумен), Данко Георгиев (Шумен) – Свети Наум срещу мечката
Дискусия  17.15 - 18.00

18.30 Коктейл за участниците и гостите на симпозиума, зала 118

30 октомври (събота) 2010 г.
Централна сграда, зала 217

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

9.00 – 9.15 - Людмила Карпенко (Самара, Русия) - О цивилизационном значении славянской письменности
9.15 – 9.30 - Анисава Милтенова (София) – Към въпроса за характера и обема на преводните монашески флорилегии в старобългарската литература през Х век
9.30 – 9.45 – Уилям Федер (САЩ) – Охридская кириллическая редакция Скитского патерика до 971 года

9.45 – 10.00 – Грета Стоянова (Шумен) – Нови преписи на Църковното сказание в руската и сръбска ръкописна традиция от ХІV-ХVІ век

10.00 – 10.15 - Hanne Eckhoff, Dag Haug (Oslo, Norway) - The PROIEL corpus as a source to Old Church Slavic: a practical introduction
10.15 – 10.45 – Почивка

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

10.45 – 11.00 - Ивета Рашева (Велико Търново) - Още един поглед към почитането на св. ап. Андрей от св. Наум Охридски и възможните му последователи
11.00 – 11.15 - Мария Спасова (Велико Търново) - От научната хипотеза към научната истина (Български препис на липсваща в Учителното евангелие "Беседа за блудния син")
11.15 – 11.30 - Анета Тихова (Шумен) – За някои езикови особености на названията на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог

11.30 – 11.45 - Тодорка Георгиева (Силистра) - "Слово за Рождество Христово" в състава на минейния Тържественик от ХІІ век  

 

11.45 – 12.00 - Татяна Строковска (Дубна, Русия) - "Слово о Св. Троице, о твари и о суде" Климента Охридского и ценостные ориентиры русских книжников сер. XV - сер. XVI вв.

12.00 – 12.45 – Дискусия
Обедна почивка  – 12.45 – 14.00

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

 

14.00 – 14.15 - Христо Трендафилов (Шумен) - Цар Симеон в Най-старото житие на Наум и в Прилога към Златоструя

14.15 – 14.30 - Мая Петрова-Танева (София) - Житийният цикъл в сборник 1037 НБКМ, ХІV век и преславските староизводни чети-минеи
14.30 – 14.45 – Ирина Кузидова (София) - Наблюдения върху старобългарския превод на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени
14.45 – 15.00 - Събка Богданова (София) - За ръкописите от среднобългарския превод на „Пандектите на Никон Черногорец” и проблемите на неговото издаване
15.00 – 15.15 - Ростислав Станков (София) - Древнеболгарский перевод Хроники Георгия Амартола и Хронограф по Великому изложению

15.15 – 15.30 - Анчо Калоянов (Велико Търново) - Закон за църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160)

Почивка 15.30 – 15.45

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

 

15.45 – 16.00 - Петранка Трендафилова, Тодорка Георгиева (Силистра) - Заключителната формула като белег за авторство
16.00 – 16.15 - Диляна Радославова (София) - Старобългарско наследство в книжнината от ХVІІ век
16.15 – 16.30 - Йорданка Москова (Шумен) – Митологични мотиви, посветени на произхода на царската институция и владетелските инсигнии (според Хрониката на Йоан Малала)

16.30 – 16.45 - Тотю Тотев (Шумен) (Шумен) - За “Гласът на викащия в пустинята” и един бронзов медальон-матрица с изображение на Свети Йоан Кръстител 

16.45 – 17.00 - Стела Дончева  (Шумен) - Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав 
17.00 – 17.15 - Архимандрит Павел Стефанов (Шумен) - Манастирът Велюса (история, архитектура, изкуство)

17.15 – 18.00 - Дискусия
Закриване на симпозиума

 

31 октомври (неделя) 2010 г.

ЕКСКУРЗИЯ до старите столици Плиска и Велики Преслав
Тръгване в 9.00 от паркинга на Шуменския университет