ПРОЕКТ:"Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис"

Това е естествено продължение на дейността на сформираното през 2009 г.студентско иконографско ателие към катедра ПИИ на ШУ "Еп. К. Преславски".

 plakat-izlojbaikonopis Всемирното Православие - СТУДЕНТСКО ИКОНОГРАФСКО АТЕЛИЕ


Изложбата -иконопис е заключителен етап от работата по проекта.


Проектът представлява авангарден опит за запознаване на студентите в бакалавърска и магистърска програма в областта на изобразителните изкуства със същността на православната иконография като традиционно религиозно изкуство, но по нетрадиционен начин.

РАБОТЕН КОЛЕКТИВ:
1. доц. Валентин Кулев-ръководител на проекта
2. доц. дин Спартак Паскалевски
3. гл. ас. д-р Ростислава Тодорова
4. гл. ас. Бранимира Тодорова
5. гл. ас. Мария Здравкова
6. ст. ас. Евгений Кръстев
7. Анна Ласкарова
8. Теменуга Христова
9. Янко Божков
10. Веселка Тошкова
11. Гьонюл Саидахмед
12.Деница Венециева
13.Джанан Якуб
14.Димана Славчева
15.Емилия Ганчева
16. Кремена Стефанова
17.Магдалена Митева
18.Мехмед Сали
19. Милена Борисова
20. Ралица Цонева
21.Силвия Добрева