Катедрата по теология (богословие) към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в последно време взема мерки за кариерното израстване и разнообразяване на кадрите си.  Преди година и половина конкурсът за докторант по църковна история беше спечелен от Красимира Вачева, която разработва темата за кръстоносните походи от православно гледище. Напоследък Министерството отпусна втора докторантура по догматическо богословие. На конкурса, проведен на 15 декември 2011 г., се явиха трима кандидати, които са възпитаници на катедрата - дякон Иван Смиловски от Варна, архимандрит Йеротей Косаков от Поморийския манастир и Виолета Вировска от Шумен. От три предложени теми беше изтеглена следната: "Догматическо понятие за църквата (еклесиология)". 
    
Комисия в състав: доц. (в процедура за професор) Ангел Кръстев - председател, проф. Румен Ваташки и архимандрит доц. (в процедура за професор) Павел Стефанов - членове, след четири часа прегледа обстойно разработените текстове и оцени с най-висока оценка труда на архимандрит Йеротей Косаков. Той се прояви най-добре и на устния изпит, поради което печели конкурса. Резултатът се очаква да бъде одобрен от Факултетния и Академичния съвет. На новия докторант - честито и на многая лета!