ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

НАУЧЕН ЦЕНТЪР  “ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА”

RESEARCH CENTER PRESLAV LITERARY SCHOOL

 

 

Уважаеми КОЛЕГИ,

 

         Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум Българският златен век”. Форумът ще се проведе на 18-19 май 2012 г. в Шуменския университет.

 

Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 минути по обявената тема.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 25. 04. 2012 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

Докладите ще се публикуват в 13-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.

Работни езици – всички славянски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 20 ? за чужденци и 10 ? за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 25. 04. 2012 г.  на адрес:

                   Шумен 9712

                   Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

                   Научен център “Преславска книжовна школа”

                   Ул. “Университетска” № 115

                   гл. ас. д-р Грета Стоянова

                   тел. (++395 54) 83-04-95/116

или                  по e-mail: pks@shu-bg.net; pksshum@abv.bg  до Грета Стоянова

 

31.01.2012 г.                                                                   Организационен комитет

 

 

 

 Формуляр за регистрация и резервация

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

            Име                                                     Бащино                                               Фамилия

            Месторабота

            Адрес

 

            Телефон                                             Факс                            E-mail

 

 

УЧАСТИЕ с доклад на тема:

 

 

           

 

За представяне на доклада ще ползвам следната техника:

 

 

 

 

 

Ще ми бъде необходима резервация за хотел в


? Самостоятелна        ? двойна стая.                        Предпочитам хотел _____ звезди.

 

Дата на пристигане _____________ на отпътуване _____________брой нощувки ______

 

 

Адреси на хотели в гр. Шумен за самостоятелни резервации: http://www.namerihotel.com/bg/shumen.html

                                                http://pochivka.bg/t-74-семейни_хотели-в-шумен