9k= Всемирното Православие - НА 10 ЮЛИ Е ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ” КЪМ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”30718_pomagalo_com_html_m6941b97b Всемирното Православие - НА 10 ЮЛИ Е ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ” КЪМ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ПРИЕМНИЯТ  ИЗПИТ Е ДВУКОМПОНЕНТЕН  (ПИСМЕН И УСТЕН) И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОТ 9 ЧАСА


И ТАЗГОДИШНАТА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ НА КАТЕДРА “ТЕОЛОГИЯ” Е С АКЦЕНТ ВЪРХУ БОГОСЛУЖЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

За пълноценното участие в богослужението на светата Православна църква специалността “Теология” към Факултета по хуманитарни науки  на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” предлага следната прекрасна възможност: усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За постигането на тази цел е преподаването на долупосочените дисциплини:

 

? БОГОСЛУЖЕНИЕ;

? ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКО ПЕЕНЕ И ЧЕТЕНЕ;

?ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК;

? ЛИТУРГИКА;

?ЦЪРКОВНО ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО

Към шуменския храм “Свето Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по учебния разпис, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За тази цел са на разположение: богослужебни книги; певчески сборници; учебни аудио и видеозаписи и други  нагледни материали в помощ на практическото обучение.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславския митрополит Кирил и на Негово Преосвещенство Главиницкия епископ Йоан, бивш началник на богослужебния отдел на Св. Синод, в настоящия момент – викарий на епархийския архиерей в гр. Шумен, в храма “Свети Три Светители” се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Постоянното присъствие и участие на епископ Йоан във всекидневните и празничните църковни служби, както и компетентното му съдействие, създават благоприятни условия за формирането на студентите-теолози като добри познавачи на богослужебния ред и като изрядни църковни певци  и четци. В това отношение клиросът се явява незаменима школа за църковните практици.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават фундаментална подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и  Новия Завет,  Догматическо богословие, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право,  Пастирско богословие, Омилетика.

По време на своето обучение в бакалавърската степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионалната квалификация “учител по религия”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Получилите образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в кандидат-студентския  конкурс

се подават лично или чрез други лица следните доку­менти:

1. Кандидат-студентски картон (по образец);

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите;

3. Лична карта (документ за самоличност).

Документи на кандидат-студенти се приемат от 17 юни 2013 г. до 06 юли 2013 г. включително (без неделните дни) от 8.00 часа до 16.00 часа: в гр. Шумен – в Университетския информационен център (Корпус 1), в гр. Добрич – в сградата на Колежа, в гр. Варна – в Департамента за инфор­ма­ция и повишаване квалификацията на учителите или в Бюрата за прием на кандидат-студентски документи в различните градове.

Документи, изпратени по пощата, не се приемат. Приетите студенти могат да подават молби за настаняване в студентското общежитие, както и за ползване на облекчен режим при посещение на учебните занятия.

За подробна информация: www.shu.bg;  054/830 327;  054/830 385;  054/830 398.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.