d801d352a1c33d58cf5cbd2ea4e32f8c Всемирното Православие - ВЕЛИКАТА (СТРАСТНАТА) СЕДМИЦА – ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪКИ когато настана часът, Той седна на трапезата, и дванайсетте апостоли с Него, и им рече: от сърце пожелах да ям с вас тая Пасха, преди да пострадам, понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие.“(Лука 22:14-16)

Припомня се Тайната вечеря, на която е установено тайнството св. Евхаристия (причастие) (Мат. 26:17-35, Марк 14:12-31, Лук. 22:7-38, Иоан 13:1-17, 26).

На тая вечеря Господ Иисус Христос, като завещал новата заповед за любов към всички, казал на учениците Си, че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали, кой ще стори това. Запитал и Иуда, и Христос му отвърнал тъй кротко, че другите не разбрали. Иуда станал, излязъл и те помислили, че отива да прави покупки, понеже той държал общите пари.

След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската градина (Мат. 26:36-46, Лук. 22:39-46, Иоан 18:1), където се молил до идването на предателя.

Обикновено в четвъртък вечерта се служи утренята на Велики петък, когато се четат така наречените Дванадесет св. Евангелия, разказващи за Христовите страдания.

На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Богочовека към Голгота. По време на маслосвета всеки се помазва с елей за здраве. От този осветен елей се помазват християните през цялата година всяка неделя и празник.

Тропар, глас 8:

Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха, тогава злочестивият Иуда, обхванат от сребролюбие, се помрачаваше и Тебе, Праведния Съдия, предаде на беззаконни съдии. Виж, жадни за богатства, как извършилият заради тях предателство, обесва се. Бягай от ненаситната душа, одързостила се да извърши това против Учителя, Който към всички е благ. Господи, слава на Тебе.

Кондак, гл. 2:

Хляба приел в ръцете си предателят, скришом ги протяга и приема цената на Създалия със Своите ръце човека: И непокаян остана Иуда – раб и лъжец.