56693.b Всемирното Православие - ВЕЛИКАТА (СТРАСТНАТА) СЕДМИЦА – ВЕЛИКИ ПЕТЪК

Припомнят се великите страдания на Иисус Христос, доброволно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание с кръст в ръка и с венец от тръни на главата. Нарамен с тежък кръст от преторията на Пилата, Христос бил поведен към Голгота на разпятие. 

Разпнат между двама разбойници за поругание при страшни природни смущения – земетръс и затъмнение на слънцето, издъхнал, приел смърт, за да избави от смърт цялото човечество.

Тропар, глас 8:

Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха, тогава злочестивият Иуда, обхванат от сребролюбие, се помрачаваше и Тебе, Праведния Съдия, предаде на беззаконни съдии. Виж, жадни за богатства, как извършилият заради тях предателство, обесва се. Бягай от ненаситната душа, одързостила се да извърши това против Учителя, Който към всички е благ. Господи, слава Тебе.

Кондак, глас 8:

Елате всички да възпеем заради нас Разпнатия. Него като видя Дева Мария на кръстното дърво, казваше: Ако и да търпиш разпятие, Ти си Син и Бог мой.

Тропар на отпуста, глас 4:

Изкупил си ни от клетвата на закона с честната Твоя кръв, прикован на кръст и с копие прободен, безсмъртие си източил на човеците, Спасителю наш, слава на Тебе.

На вечерната тропар, гл.2:

Благообразният Йосиф, снел от дървото пречистото Твое тяло, с плащаница чисто го обви и с благовония, в гроб нов покрито го положи.