Русенска епархия      

zadushnica Всемирното Православие - Суеверия, свързани с почитането на паметта към покойниците

Скоро ще бъде Задушница - денят, в който ще почетем паметта на нашите покойници, но отново ни тревожат някои проблеми, за които с нова сила ни напомня този свят ден. Те касаят, разбира се, на първо място нас самите - нашия духовен облик като християни, висотата на вярата ни и предаността ни към Христа. Но не само... 


Суеверието е невероятно развито във връзка с погребалните обичаи. Вършат се тъмни и непотребни ритуали, които са грозни и за езичниците, камо ли за християни. А масово се практикуват от хора, приели св. Кръщение, които вече са се отрекли от дявола и неговите заблуди. Но ето, че не напълно. Напротив, още повече радват демоните с отричането си от християнството чрез подобни ритуали. Ето някои от тях: 

Покриване на всички огледала с плат; 
поставяне на камък под ковчега с покойника (в краката), впоследствие камъкът заедно с остатъците от запалените за покойния свещи се изхвърлят в течаща вода - поток, река; 
счупване на стъкленица (стъклен съд) в пода или земята след изнасянето на покойника от жилището (или хвърляне в течаща вода); 
изнасяне на покойника от чужди хора, без участието на роднини; 
ритуално даруване на изнасящите ковчега - носни кърпички, кърпи за лице; 

в ковчега се поставят пари и лични вещи - за из път; 
покойникът задължително трябва да е с пръстен; 
капакът на ковчега не трябва да се внася в дома; 
преди спускането в гроба се снема връвта, придържаща долната челюст; 
в изкопания гроб се хвърля пиле (кокошка) с прерязано гърло - да не идва смъртта повече в това семейство; 
при смърт на близнак до гроба се засажда дърво - да не прибере смъртта и другия близнак. 
Ще повторим, че тези суеверия и много други подобни са недопустими за хора, които смятат себе си за християни, те са грях и мерзост пред Бога. Лошото е, че тъкмо когато душата на покойния близък има нужда от нашите чисти молитви, ние постъпваме като недобросъвестни и им даваме вместо хляб - камък, вместо риба - змия (срв. Мат. 7:9-10), като вредим и на себе си чрез отстъплението.