53236.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНАТА ПРОСВЕТА ЩЕ ПРЕДПАЗИ ОБЩЕСТВОТО ОТ СЪТРЕСЕНИЯ, УБЕДЕН Е  ПАТРИАРХ КИРИЛ Московският и на цяла Русия Патриарх Кирил заяви, че в страните с преобладаващо православно население има голям обществен интерес към православната култура, а издигането на нравственото равнище на обществото ще запази тези страни от революции и други социални сътресения, съобщава руският Синодален информационен отдел.
„Днес във всички страни от историческата Русия съществува голямо търсене на културата и духовното наследство на православието – традиционна религия за мнозинството жители на тези страни. Нашите съотечественици искат да пребивават в православната култура и да получават знания за нея. Длъжни сме да направим всичко възможно, за да отговорим пълноценно на този интерес. Ние сме призвани да учим на православие и тези, които отдавна са в Църквата, и тези, които сега започват да учат Символа на вярата” – каза Патриарх Кирил на тържественото откриване на XX Международни Рождественски образователни четения.
„Тази потребност на обществото от православна вяра и култура създава поле за сътрудничество на Църквата и държавните институции. Защото запознаването на човека с ценностите на Евангелието преобразява неговата личност: променя начина на мислене и поведение и в личния му живот, и в обществения”,- добави той. 
Според Предстоятеля на Руската църква, православното просвещение е също и начин за нравствено оздравяване на обществото, път за постигане на неговата устойчивост и за изработване на имунитет срещу многото социални недъзи, а също и срещу „пропагандата на прелъстяване и съблазън”.
„Не можем да се смятаме за застраховани от социални сътресения, кризиси и революции дотогава, докато не бъде сформирано такова високо морално поколение, което да бъде способно да се ръководи не от инстинктите си, а с помощта на убежденията си да различава доброто от злото и истината от лъжата”, - подчерта Патриархът.
„Ето защо въпросът за възпитанието, ако се мисли стратегически, с поглед в бъдещето, включително – в бъдещето на нашите страни, това не е някакъв пореден въпрос в дневния ред на обществото, и не е най-последният въпрос в програмата на политическите партии, както понякога се случва. Това е най-главният и фундаментален въпрос, без него нищо няма да се получи, без това ние всички ще бъдем лесно управляеми, а в условията на развитие на масовите комуникации и Интернет тази управляемост се осъществява технически много лесно”, - заключи Патриарх Кирил.