Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта (АЗ) и ще бъдат вписвани в регистър, което ще осигури контрол и прозрачност при финансирането на обученията, съобщава правителствената информационна слкужба. Предвижда се предоставяне на ваучери за включване в обучение за придобиване на първа, втора или трета степен на квалификация по част от професия, както и ...
 
 

Read more: Новини - ECON.BG