Правителството прие актуализиран списък със защитените училища в България. От досегашния отпадат 12 училища и се добавят 11 нови. Общият им брой става 90 За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони освен километрите се отчита разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обу...

Read more: Новини - ECON.BG