София /КРОСС/ Съюзът на учените в България декларира категоричната си подкрепа на инициативата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" срещу приемането на 76-то Постановление на Министерския съвет от 20.04.2010 г. 
Приемането на това постановление в условия на криза би било приемлива мярка, ако университетите и БАН, висшите училища и научните организации работеха до момента в условията на финансов комфорт и благополучие. Реално финансирането на висшето образование и особено на науката е системно орязвано и сега е под жизнения минимум. Институциите на образованието и науката са поставени в условията на вегетиране, което има крайно неблагоприятен характер за тях, но и за българската икономика, селско стопанство, промишленост. Липсата на ясен проект за развитие на науката и висшето образование в условията след кризата е голяма политическа и държавническа слабост. То представлява сериозно отстъпление от адекватните решения и действия, залегнали в проекта „ЕС 2020", се посочва в декларация на Съюза на учените. 
Експериментът с издръжливостта на българските учени и университетски преподаватели, млади учени и студенти рискува да доведе до брожения в страната, а не само до емиграция, се казва още в декларацията.

 

Read more: България