В 800 училища в страната ще тръгне целодневно обучение на децата от 1-ви до 8-и клас през следващата учебна година. Това предвижда стратегията на просветното министерство за оползотворяване на свободното време на учениците. МОМН спечели 180 млн. лв. по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за въвеждане на целодневната организация на учебния ден в средищните училища. В момента те са точно 800.
 
 
Монитор - Главна