Българските университети ще отварят свои филиали в чужбина по облекчена процедура, след като бъдат направени промени в законите у нас

 Монитор - Главна