Източник: Монитор
Автор: Маргарита Благоева  

Устойчивите петици биха свършили по-добра работа от шестиците

 

 - Г-жо Фандъкова, с какво чувство влизате в Министерството на образованието, младежта и науката, досегашното МОН?


- Денят е малко тържествен, при всички случаи има емоция. Аз искам да кажа, че в МОН съм влизала от много години, т.е. това не е нова сграда за мен. Много от колегите, които работят тук, познавам добре. Срещала съм се и с г-н Даниел Вълчев много пъти в качеството ми на зам.-кмет по образованието на Столичната община. Някои от проблемите сме решавали заедно. При всички случаи основното ми усещане днес е за огромната отговорност, която сме получили и трябва да оправдаем. Така че по-скоро съм настроена работно и се надявам, че след тази церемония ще можем да се запознаем с екипа на министерството и да планираме дневния ред от утре нататък.

Read more: http://www.monitor.bg/article?id=207684