На 25. 05. 2010 Официалният сайт на Българската Православна Църква помести следното обръщение: 

 

 

Скъпи читатели,

Във връзка с предстоящите промени в българското законодателство, свързани с училищното образование, както и с Кръглата маса „РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО”, проведена от Св. Синод на БПЦ-БП и Областния управител на Софийска област на 18 май 2010 г., на официалния сайт на Областната администрация на Софийска област заработи АНКЕТА за необходимостта от изучаване на "Религия" в училище.

Време е да се разбере от всички, че в България има ясно определено мнозинство, което счита, че религиозните ценности и в частност - православната духовност и култура са незаменимият инструмент за духовно-нравственото възраждане на нашето общество.

Затова ви призоваваме да участвате положително в анкетата на:

http://www.sofoblast.government.bg

 

Ако по някаква причина приведеният линк не ви препраща към анкетата, можете да достигнете до нея като потърсите в Интернет сайта на Областната администрация, изписвайки `Софийска област`.

Подкрепете държавата в нейното търсене на правилния начин за постигането на тази националнозначима цел. Подкрепете Църквата в нейните постоянни усилия за подпомагане на нашите деца в тяхното израстване като силни и светли личности. Подкрепете преуспяването на българската нация, като гласувате за това българското училище да преоткрие своите корени и отново да стане действителен продължител на делото на св. равноапостолни Кирил и Методий.

Бог да благослови трудовете на всички, които милеят и се трудят за достойното и честито бъдеще на скъпото ни Отечество.

 

Да не оставим в неведение своите деца! Участвайте активно в Анкетата!