Преди много години, се бях спрял пред входа на едно гробище. Повдигнах поглед – горе на спонците на портите, бяха написани следните слова: “Ходиш, където и да бродиш, най-сетне тук ще да дойдеш”! Влязох вътре. Загледах се в гробовете. Много бяха с каменни кръстове високо...

 

 

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия