ivo_georgiev Всемирното Православие - ЗАЩО СЪМ ПРАВОСЛАВЕН ХРИСТИЯНИН?- Защото Православното Християнство е единствената вяра и религия, която води началото си от Господ Иисус Христос и не е изопачило или изменило нито дума от Неговите завети и заповеди. Самото наименование Православие означава „право славим Бога”. Ортодоксален (православен) означава последователен, правилен
- Защото от Православието не произлизат нито една секта или разклонение, за разлика от всички останали течения като католицизъм, протестантство, евангелизъм и прочие подобни, които претендират, че са християнски
- Защото единствено Православието не е променило нито дума от каноните и догматите на Вселенските събори, за разлика например от католицизма, който самоволно и без никакво право променя дори Никео-Цариградския Символ на вярата и редица постановления на Вселенските събори
- Защото Православната Църква е вселенска и съборна и спазва заповедта на Господ: „Където са събрани двама или трима в Мое име, там Съм и Аз посред тях.” За разлика от това католицизмът проповядва някаква „непогрешимост” на папата, което е пълен абсурд и няма нищо общо с Библията, Вселенските събори, каноните и учението на Христос
- Защото Православната Църква стриктно спазва Свещеното Писание, според което след земната смърт душите отиват в Рая или ада, за разлика от други „учения”, които проповядват за някакво „чистилище”, „прераждане” и др. измишльотини, което няма нищо общо с Християнската истина. Православието спазва учението на Символа на вярата за възкресението на мъртвите при свършека на света и за всеобщия Христов съд
- Защото едни от най-големите чудеса като Свещения благодатен огън стават именно в православния храм „Св. Възкресение Христово” на Божи гроб на Велика Събота, както и чудото със светата Витлеемска икона на плачещия Христос в православния храм „Св. Рождество Христово” във Витлеем
- Защото са хиляди случаите на изцерения на болни и други чудеса, извършени при силни православни молитви, от православни икони и от мощите на православни светци
- Защото Православието спаси България и българския народ през петвековното турско робство
- Защото най-великият българин в историята  и национален герой Васил Левски – Дякон Игнатий е бил монах и силно религиозен православен християнин
- Защото православните светци св.св. Кирил и Методий създадоха българската азбука, а техните последователи св. Седмочисленици я разпространиха
- Защото за разлика от останалите християнски и нехристиянски църкви и учения, православната не познава нито един случай на религиозен фанатизъм, инквизиция, убийства, самоубийства
- Защото католицизмът се самоотлъчва и отпада от Православието след Великата схизма през 1054 г.
- Защото Православието стриктно спазва и изпълнява седемте тайнства, установени от Господ Иисус Христос, без да прави някакви „нововъведения”, както си позволяват например протестанти и други подобни
- Защото Православието е най-толерантната религия и не заблуждава хората, както правят редица секти, които погубват невинни и заблудени души, лъжат и крадат хората и дори ги подтикват към убийство и самоубийство
- Защото всички течения, секти, разколи и ереси възникват много по-късно от Православието и са създадени от хора, а Православната Църква е създадена на Петдесетница от Господ Иисус Христос
- Защото никой, който се е обърнал към Православието, не е сбъркал. Точно обратното – тези, които се заблуждават и подвеждат по лъжеучения не могат да очакват Божията благодат
- Защото истината е само една, не може да има сто истини. За православните хора Православното Християнство е спасителната вяра и религия
- Защото истините и ценностите на Православието са непреходни и ще пребъдат до свършека на света