molitva Всемирното Православие - ТИ НОСИШ!!!...

ТИ НОСИШ СВЕТОСТТА

НА ЛЮБОВТА !!!...

ТИ НОСИШ МОЙТА

КРАСОТА !!!...

ТИ НОСИШ ЖИВАТА

ВОДА !!!...

ТИ НОСИШ ПРАВДАТА

В СВЕТА!!!...

ОБИЧАМ ТЕ С НАЙ-НЕЖНАТА

ЛЮБОВ !!!...

ОБИЧАМ ТЕ С НАЙ-ЧИСТАТА

ЛЮБОВ !!!...

ОБИЧАМ ТЕ С НАЙ-СВЯТАТА

ЛЮБОВ !!!...

ОБИЧАМ ТЕ С НАЙ-ВЕЧНАТА

ЛЮБОВ !!!...

СЪРЦЕТО СИ НА ТЕБ ДАРЯВАМ

АЗ !!!...

РЪКАТА СИ ПРОТЯГАМ В ТОЗИ

ЧАС !!!...

БЪДИ НЕВЕСТА МОЯ ПРЕД

СВЕТА !!!...

БЪДИ НАЙ-НЕЖНАТА ЛЮБОВ

ВЪВ ВЕЧНОСТТА !!!...

 

 

 

ПОСЛАНИЕ ДО ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Послание, което най-добре говори за Бога и Неговите служители, които се молят ден и нощ за нас, хората по цялата земя, чрез които Бог не само че прощава греховете ни, но и ни дарява с Тайнаствата Си, без които ние, хората, не бихме могли да видим Лицето Му...

Затова нека ги обичаме и да Благодарим на Бога за тях, за Неговите служители, а не да ги критукуваме и да подронваме авторитета им, а чрез тях да подронваме и авторитета на Българската Православна Църква, забравяйки в такива моменти, че именно Тя, Църквата ни, е запазила Вярата на нашите прадеди в най-тежките години на робството...

Да, нека обичаме Божиите служители, а не да ги обвиняваме в нередни неща, защото Той, Бог, е винаги Силен да защити Правдата, а Тя е само една-единствена Божия правда: И БОГ, И  ЦЪРКВАТА МУ ВИНАГИ СА БИЛИ СВЕТИ И ЩЕ ОСТАНАТ НАВЕКИ СВЕТИ, колкото и нередно да изглежда нещо в нашите очи, ЗАЩОТО ТЯ, "СВЕТОСТТА", САМА ГОВОРИ ЗА СЕБЕ СИ...