Публицистика

iavor Всемирното Православие - Съвременни текстове на православна тематика  Най-важното нещо във вярата са догматите. Без тях не можем да се ориентираме кое във вярята е истина и кое не е. Днес за съжаление думата догмат се свърза главно с нещо което е наложено със сила и авторитет от вън и което ограничава свободата на мисълта. Това се  получава, защото не познават историята на догматите и не търсят творчески приложението им в ежедневието.  За повечето съвременници те нямат връзка с реалния живот и ни ограничават.

maika_Valentina Всемирното Православие - Съвременни текстове на православна тематикаПреди половин век, водена от повика на жадния си дух, игумения Валентина (Друмева) прекрачва прага на Калоферския девически манастир „Св. Въведение Богородично”, става Христова невеста, за да намери тук отговор на неземния си идеал за щастие. Строгото разбиране за монашеството като фар в бурното море на живота при нея се съчетава хармонично с духовна чувствителност, плод на която са десетките й книги. Една част от тях са уроци за известното калоферско неделно училище, което майка Валентина води вече двадесет години, други представляват поетични или есеистични миниатюри, изтъкани с нишките на вярата, исторически прегледи, а последните й трудове от поредицата за мъчениците, пострадали за Христа в най-ново време, продължават да се умножават за слава Божия.

Mandzaridis_11 Всемирното Православие - Съвременни текстове на православна тематика

 

Автор: проф. Георгиос Мандзаридис

Богословския факултет на Солунския университет 

 

 

 Глобализация, глобализъм, и вселенност, всемирност – това са производни думи от корени със сходно значение, но изразяващи коренно противоположни по същност понятия. Първата група от думи означават насилствено обединение и унификация, докато втората – духовно единство при запазване на личността. Глобализацията отстранява специфичните свойства и превръща личностите и обществата в безформена маса, докато вселенността уважава особеностите на човешките личности и общества и насажда хармония и пълнота на живота. Накрая глобализацията се представя за динамична, защото се свежда напълно до външната дейност, докато вселенността изглежда статична, тъй като насочва своята дейност на първо място към вътрешния човек.

 17069.p Всемирното Православие - Съвременни текстове на православна тематика 

 

 

 

Състоянието по време на сън е нещо естествено за човек. За това говори и Свещеното писание. Първото споменаване за това състояние намираме в разказа за времето до грехопадението: Господ изпраща сън на Адам, преди да създаде от него Ева / Бит.2:21/.

Ето какво се  говори за добрия сън :”Но Бог бе пратил на царя крепък сън – тоя добър дар, отвека пращан от Него нощем и денем на всички, на които Той иска” / 3 мак. 5:6/

За това как сънят оказва влияние върху живота на човек се споменава в Еклисиаст :”Сладък е сънят за оногова, който се труди,- ял малко или много; ала преяждането не дава на богатия да заспи”/Екл.5:11/, на друго място пише :” „Здрав сън има при умереност на стомаха.” /Сир.32:22/

Mandzaridis_11 Всемирното Православие - Съвременни текстове на православна тематика  Aвтор: проф. д-р Георгиос Мандзаридис 

 

 Глобализацията е сложно явление, което се разкрива на различни нива. Мнозина го свързват с икономиката, и това е разумно, защото на икономическо ниво, особено на финансово-икономическо, глобализацията е достигнала вече стремително развитие. Нещо повече, икономиката е стратегически важна за „силните на деня”, тъй като може да им представи и обезпечи всемирно господство, което в наши дни се свързва със световното могъщество. Въпреки това глобализацията не е само предимно икономическо явление, но тя се разпространява по всички нива на човешкия живот: политическо, нравствено, обществено, научно, културно, религиозно, духовно. Не е трудно човек да се убеди, че глобализацията на икономическо ниво обикновено е подготвена от съответна работа на духовно и културно ниво и след това си остава свързана с тази подготовка.

Средството, благодарение на което преуспява глобализацията в наши дни, е технологията. Съвременните начини за информиране, включително интернет, дадоха нови образци за живот на хората. Те направиха възможно съществуването на променливо и неопределено общество, което може да поддържа себе си без пространствените ограничения и да взема под внимание само хода на времето. Това общество не е даже едноизмерно, а по-скоро изобщо е лишено от измерения, тъй като никакво икономическо, политическо, обществено или каквото и да е друго явление не може да бъде реализирано за някакво определено време, ако не се намира на конкретно място. Глобализацията се осъществява от хора, които установяват връзка един с друг, но нищо повече не ги свързва. Това лишено от измерения общество, което властно се разпространява по целия свят, без да има определено място, може да се разглежда като „утопично” (от гр. лишено от място). Но това „утопично” общество е толкова реално в своето осъществяване и в резултатите си, че не само влияе върху съвременните общество, но и принуждава съвременните общества, които се намират на конкретни места, да се преустроят и преориентират според неговите указания. Така например икономиката, която се изгражда в световното общество, което няма измерения, чрез действията на транснационалните корпорации и борсовите спекуланти, се оказва разрушителна за икономиките на националните и многонационалните сдружения на съществуващите държави. Характерно е, че самата икономика се свива до ниво на финансова икономика и вече няма производствено съдържание, но само парично, т.е. измислено или по-точно казано химерично.

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре