Източник: Институт за изкуствознание 

konf_rilski_manastir Всемирното Православие - Научна конференция "Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му". 23-24 юни 2009 г. 

На 23 и 24 юни 2009 г. ще се проведе научната конференция "Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му", организирана от Института за изкуствознание със съдействието на Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

 

Конференцията се посвещава на 540 години от пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир (1 юли 1469 г.) и на 120-годишнината от рождението на Петър Динев (1889-1980). Конференцията е част от проект по дигитализиране и описване на славянските музикални ръкописи в Рилския манастир, финансиран от Министерство на образованието и науката.

София, 23-24 юни 2009 г., Заседателна зала Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бул. Васил Левски № 88.

Програмата на конференцията можете да свалите тук