korpus1_org Всемирното Православие -  Международен симпозиум  “Свети Наум – дело, съратници и последователи”  29-30 октомври 2010 г. , гр. Шумен

Архимандрит доц. Павел Стефанов

 Уважаеми КОЛЕГИ, 

 

         Научен център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум Свети Наум – дело, съратници и последователи” на 29-30 октомври 2010 г. в Шуменския университет. Форумът е посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум.

 Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 мин. по обявената тема.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 01.07.2010 г. на CD или по E-mail на Word 2000, придружени от използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски, български (за чуждоезичните доклади) или руски език. Цитиране - под линия.

Докладите ще се публикуват в 12-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.

 

Работни езици – всички славянски, немски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 40 ? за чужденци и 20 ? за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и изданието на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.


 

11.01.2010 г.                            

Организационен комитет:    доц. д-р Веселин Панайотов

доц. д-р Мария Тихова

гл. ас. д-р Десислава Иванова

гл. ас. д-р Константин Константинов

н. с. д-р Грета Стоянова

 

 

Международен симпозиум

Свети Наум – дело, съратници и последователи

29-30 октомври 2010 г.

Шумен

 

Формуляр за регистрация и резервация

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

         Име                                          Бащино                                     Фамилия

         Месторабота

         Адрес

 

         Телефон                                   Факс                     E-mail

УЧАСТИЕ с доклад на тема:

 

 

        

 

За представяне на доклада ще ползвам следната техника:

 

 

 

 

 

Ще ми бъде необходима резервация за хотел в


? Самостоятелна     ? двойна стая.                 Предпочитам хотел _____ звезди.

 

Дата на пристигане _____________ на отпътуване _____________брой нощувки ______

 

Адреси на хотели в гр. Шумен за самостоятелни резервации: http://www.namerihotel.com/bg/shumen.html

                                                http://pochivka.bg/t-74-семейни_хотели-в-шумен

 

 

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до  01.  07.  2010 г.  на адрес:

                   Шумен 9712

                   Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

                   Научен център “Преславска книжовна школа”

                   Ул. “Университетска” № 115

                   н. с. д-р Грета Стоянова

                   тел. (++395 54) 83-04-95/116

или

по e-mail: pks@shu-bg.net; gretasto@abv.bg  до Грета Стоянова