izlojba%20Tarnovo%202010%201 Всемирното Православие - ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2010 г.  Автор: Стефко Аенски 
 
  

На 29.10.2010 г. в старопрестолната столица град Велико Търново се откри изложба "Форум Реставрация 2010 г. с подкрепата на община В.Търново.
Този форум се провежда ежегодно в София и за първи път е в друг град.
 В изложбата са представени различни реставрационни проекти, реализирани от ателиета към НИМ, НХГ, "институт по византология проф. Иван Дуйчев"към СУ и на свободни реставратори. 

Проектите са в сферата на реставрацията на монументалните изкуства, кавалетни произведения, метал, хартия, керамика и стъкло. В изложбата са показани 54 табла, представящи реставрационните процеси на значими обекти, от културното историческо наследство на България.


Представена е реставрацията на тракийски наколенник, ритон, керамика, римски мозайки, стъкло и пластика,  обекти със Средновековни и Възрожденски стенописи, икони. Целта на изложбата е запознаване на обществеността с професията на реставратора и дейността на Асоциацията на Реставраторите в България. Предвижда се изложбата в град В. Търново да бъде ежегодна, след провеждащия се форум в София. 


Кординатори на изложбата "Форум Реставрация 2010г. гостува на Велико Търново" са доц. Миглена Прашкова и Стефко Аенски.

Изложбата е експонирана в изложбените зали "Рафаел Михайлов".

 

izlojba Tarnovo 2010 2 Всемирното Православие - ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2010 г.

 

 

Tarnovo 2010 3 Всемирното Православие - ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2010 г.

 

Tarnovo 2010 5 Всемирното Православие - ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2010 г.