Гръц

 

В частност, един от докладите на заседанието ще бъде посветен на търсенето на възможности за използване на църковното имущество от благотворителните учреждения на Църквата. Едновременно с това ще бъде обсъдена църковната образователна програма, въпросът за образуването на нови митрополии и попълването на овдовелите катедри.