1388600045_1388570316_1.-evangelie Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ на ГРУЗИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА и на ГРЪЦКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ във връзка с предстоящия ВСЕПРАВОСЛАВЕН СЪБОРНа проведените независимо едно от друго заседания на 25 май 2016 г. Св. Синод на Грузинската православна църква и Св. Синод на Гръцката (Еладската) архиепископия са обсъдили своите позиции относно предсъборните документи, които предстои да бъдат разгледани и гласувани на предстоящия Всеправославен събор през м. юни т. г. на остров Крит.

Във връзка с документа "ОТНОШЕНИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ" и грузинският Св. Синод и гръцкият Св. Синод считат, че той не може да бъде приет в настоящия му вид поради сериозните еклесиологични и терминологични грешки, допуснати в него.

Във връзка с документа "ТАЙНСТВОТО БРАК И ПРЕПЯТСТВИЯТА ЗА НЕГО" грузинският Св. Синод, наред с отхвърлянето на хомосексуалните "бракове", е изразил отрицателно становище и относно църковния брак на православни с представители на други християнски вероизповедания.

Грузинският Св. Синод също така потвърждава, че вярата не може да бъде натрапвана чрез сила, но, от друга страна, че това убеждение не бива да възпрепятства задължителното за Православната църква мисионерско служение.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Напомняме ви, уважаеми читатели, че на заседанието си от 21 април 2016 г. българският Св. Синод единодушно прие предложения до предстоящия Всеправославен събор за промени в документа "ОТНОШЕНИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ", с цел в този документ учението за Православната църква като единствената свята, съборна и апостолска Църква Христова (срв. 9 чл. от "Символ на вярата") да бъде изложено точно и при ясно разграничаване спрямо другите християнски деноминации.

Пълното решение на Св. Синод на БПЦ-БП: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=201851