В небето на вълшебната нощ пламнала необикновена светлина. Явил се ангел, който съобщил на пастирите, че на света е дошъл Спасителя. Там, в яслите, се е родил малкият Исус и неговото раждане донесло надежда на хората. Те се радвали, че Исус ще направи по-добър света, ще помогне на нещастните и бедните.

В тази прекрасна и свята нощ, на Христовото раждане, една звезда заблестяла с ясна и бяла светлина, с лъчи прозрачни и меки докосвала снежните пътеки и сърцата на хората. Тази звезда праща послание към човечеството за една безкрайна радост, свята радост  - за появяването на Младенеца!

Нека ние, хората, носим частица от тази вечна и чиста светлина!

Нека прославяме с благоволение името Божие!

Нека с благодарност да прославяме Рождеството Христово!

Да вярваме и да се обичаме! Дори, когато ни е най-тежко…