От сребро е изкована

люлката на Божето дете –

ангелче венец му вие,

а пастирка млада песен пее…

 

Нани, синко, нани, чедо,

мой небесен топъл дар.

Коледа бродира със звездици

вечна радост, благодат.