scan-27 Всемирното Православие - Ради Митрев, 9 г., гр. Кърджали - РИСУНКА