20934066_10159194096895297_8020180947596620757_o Всемирното Православие - СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ: ЗА ЖИВОТА ПО БОГА И ЗА ДУМИТЕ „ТЕСНИ СА ВРАТАТА“…И ПР. (МАТ.7:14), И ОБЯСНЕНИЕ НА МОЛИТВАТА „ОТЧЕ НАШ“ (2)В тази беседа проповедникът, като показва как верните трябва да бъдат внимателни към посланията на Евангелието и посредством текстовете „тесни са вратата и стеснен е пътят“ и „широки са вратата и просторен е пътят“, посочвайки как много християни са загрижени за душата си и за небесните неща и колко, напротив, се предават на грижи за тялото и земните неща – след тези предварителни размисли, преминава към молитвата, като към предмет, който всъщност подлежи на обяснение.

– Изобличението на повечето хора е за това, че те просят от Бога временни и преходни блага – красота, богатство, почести, и не се обръщат към Него с молба за истински полезните блага; изобличава тези отмъстителни души, които със злорадство се предават на своята отмъстителност, докато сам Бог осъжда отмъщението. - Иисус Христос ни учи как трябва да се молим. – Възхвала на Господнята молитва („Отче наш“) и след това самото обяснение на тази превъзходна молитва, в която всички просби се излагат последователно, с необичайно изящество и простота.