image.php?name=novi%20han2 Всемирното Православие - Обитателите на Дома за сираци „Св.Николай”, с.Нови хан няма да останат без подслон
  На 24 септември омбудсманът предприе спешна проверка в ДНСК по повод многобройни сигнали от граждани, разтревожени за съществуването на Дома за сираци „Св. Николай” с. Нови хан. Установи се, че въз основа на констативен протокол от община Елин Пелин, Началникът на РДНСК София област е издал две заповеди от 23 юли 2010 г. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна обслужваща сграда”(ново крило) и „Масивна сграда в груб строеж”. Към 24 септември тези заповеди са в процедура по връчването им на заинтересуваните лица.
 

След намесата на омбудсмана, ДНСК изрази становище (публикувано и на сайта на дирекцията), че поради неприключили процедури по Закона за устройство на територията и с оглед предстоящия зимен сезон няма да предприема по-нататъшни действия.

Омбудсманът ще продължи работата си по този случай, за да се намери трайно разрешаване на проблема с Дома за сираци в с. Нови хан.     

 

Източник: http://www.ombudsman.bg