КОЛЕДНА ПРИКАЗКА

Вървях по тънката пътечка в снега, снежинките бавно се стелеха и покриваха с бялото си сияние всичко навред. Вървях и навсякъде около мен отекваше камбанен звън. Коледа е! Най-обичания от мен празник. Чувство на смирение и душевна чистота ме изпълваше цялата. Има някаква магия около Рождество Христово. Гордо изправените елхови дръвчета, символ на надеждата за едно ново начало и проблясващите свещички, пропити с молитвите на хиляди хора.

Вдигнах очи към небето, там проблясваше коледната звезда и нежно ми се усмихваше. Беше време и аз да кажа своята молитва. Аз щях да помоля за свят, изпълнен с радост и засмени детски очи, а вие? За какво ще помолите вие?...