ocr20 Всемирното Православие - ВЕНЕТА СТАНЧЕВА, 11 Г., СМОЛЯН, КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” - 2012 Г.