ocr21 Всемирното Православие - ДИАМАНДИ ХАДЖИХРИСТЕВ, 11 Г., СМОЛЯН, КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” - 2012 Г.